2 reads
Leave a comment

https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-23/js/ext.jsif (window.top && window.top.postMessage) {window.top.postMessage(‘{"googMsgType":"adpnt"}’,’*’);}var viewReq = new Array();function vu(u) {var i=new Image();i.src=u.replace("&","&");viewReq.push(i);}vu("https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\u003dAKAOjsvk5cZ_adsuCkVb78ZBHeG367NRO1RA21HInU5QqCKeBEQ7ltO2Zpx_UnAp-y5NRoo4WsJYRCZ4lL6zaeFCkiYCFpHqjdCdy6YFa6Be7JswTnT2bnjrABX2HHtnMlnX1l6wR6EX6nqKGO-LY_6nKEjSMq5LGNOMFTCvttkNFd_bAnL3e7mWO9zTZozE4t0LIZZKaE23zbbBzagGzHKEF7hiqboP1W4B3UgF8sySPe2z0qAxlEav_D7zg1b3T2cnL27tQqcHvRDmRmgRyaIrOn5fqJmqUtbrRPjZV5DQ1MoB3A\u0026sai\u003dAMfl-YQh8IcSeXPF6CV0G3kuJ_yAstRkPZMFBaXFux46D7I6pbB82Yqt-NATrJ5VR1VCR_iTMbFzrkpu525mnT9EtbTO69ZOtWhUu3mrk33OsQV_8Ty3D3ca-TOs56I\u0026sig\u003dCg0ArKJSzBieftDgS5G0EAE\u0026urlfix\u003d1\u0026adurl\u003d")

function renderAd(event) {

try {

if (event.data.message === ‘render_ad’) {

var winningBid = event.data.winningBid;

console.log(‘Prebid 4 data’, event.data);

console.log(‘Prebid 4 winningBid’, winningBid, ’49edb9b10368244′);

if (winningBid.ad || winningBid.adUrl) {

console.log(‘Prebid 4 Winning Bid’, ‘/18190176/AdThrive_Content_3/5ac64c29fdf4d60603abe69c’, winningBid);

var frame = document.createElement(‘iframe’);

frame.setAttribute(‘FRAMEBORDER’, 0);

frame.setAttribute(‘SCROLLING’, ‘no’);

frame.setAttribute(‘MARGINHEIGHT’, 0);

frame.setAttribute(‘MARGINWIDTH’, 0);

frame.setAttribute(‘TOPMARGIN’, 0);

frame.setAttribute(‘LEFTMARGIN’, 0);

frame.setAttribute(‘ALLOWTRANSPARENCY’, ‘true’);

frame.setAttribute(‘WIDTH’, winningBid.width);

frame.setAttribute(‘HEIGHT’, winningBid.height);

document.body.appendChild(frame);

if (winningBid.ad) {

console.log(‘Prebid 4 Ad’, ‘/18190176/AdThrive_Content_3/5ac64c29fdf4d60603abe69c’, winningBid.ad);

frame.contentDocument.open();

frame.contentDocument.write(winningBid.ad);

frame.contentDocument.close();

}

else if (winningBid.adUrl) {

console.log(‘Prebid 4 AdUrl’, ‘/18190176/AdThrive_Content_3/5ac64c29fdf4d60603abe69c’, winningBid.adUrl);

frame.setAttribute(‘src’, winningBid.adUrl);

}

}

}

}

catch(err) {

console.log(‘AdThrive Render Ad Error’, err);

}

}

function requestAdFromPrebid() {

console.log(‘Prebid 4 requesting ad from prebid’);

var message = {

message: ‘request_ad’,

id: ’49edb9b10368244′

};

var publisherDomain = ‘*’;

if (” !== ‘true’) {

console.log(‘Prebid 4 not amp’);

var urlParser = document.createElement(‘a’);

urlParser.href = ‘http://atlantablackstar.com/2018/05/15/bob-marleys-grandaughter-says-cops-approached-hands-holsters-shouting/’;

publisherDomain = urlParser.protocol + ‘//’ + urlParser.hostname;

}

console.log(‘Prebid 4 publisherDomain’, publisherDomain);

window.parent.postMessage(message, publisherDomain);

}

function listenForAdFromPrebid() {

window.addEventListener(‘message’, renderAd, false);

}

listenForAdFromPrebid();

requestAdFromPrebid();

https://tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20180514/r20110914/activeview/osd_listener.jsosdlfm(-1,”,’BXnWkJSn8WuviB7WPj-8PgK2FgAsAAAAAEAE4AcgBCcACAuACAOAEAaAGFtIIBQiAARAB’,”,4209874504,true,’mraid_race\u0026la\u003d0\u0026alp\u003dxai\u0026alh\u003d338937341\u0026′,3,’CAASEuRoOGsKSs4nPhtrDBXNFxrjKQ’,’https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai\u003dAKAOjstcYHSeG7Nkvvxb5hhrf2ZylSowszXPTQDAzOrsYN9yHhKru-AznGBTeIppLPXoUbl10_8p84Fcls8Yr7rLV4hkzvuiyc3L6-8\u0026sig\u003dCg0ArKJSzOZCq9FXByBuEAE’,”);

Also On Atlanta Daily World:
comments – add yours
×